σπιρουλίνα


Μαρία Σοφτά Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε

Εμπορία και Μεταποίηση Ομογενοποιημένων και λοιπών προϊόντων άλγεων

Ολύμπου 1, Νιγρίτα Σερρών
Τηλ. 2322025525 – Fax. 2322025595
e-mai:info@spirulinaline.com


Η Spirulina Line είναι μια καινούρια δυναμική εταιρεία στο χώρο της. Δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας και μεταποίησης ομογενοποιημένων και λοιπών προϊόντων άλγεων (Σπιρουλίνας)

Σύντομα θα μπορείται να ενημερωθείτε για όλα τα προϊόντα με Spirulina που θα παράγονται , θα συσκευάζονται και θα διατίθενται στην αγορά όπως σπιρουνίτα(ζυμαρικά με σπιρουλίνα) και άλλα πολλά.

Η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή